Om OMEGA SUPPORT

OMEGA SUPPORT blev startet som OMEGA REVISION 1. august 1991 af Jørgen
Rømming.
Jeg startede i 1983 som regnskabselev i en handelsvirksomhed i København.
Jeg har siden 1983 dagligt arbejdet med regnskab, bogføring, moms, løn og
ind i mellem også skattemæssige problemer. Teoretisk er jeg uddannet
Merkonom i Regnskabsvæsen og har endvidere bestået hovedfagene i
Merkonom i Finansiering.

Sideløbende med min erfaring i regnskab har jeg også interesseret mig en hel
del for IT og EDB. Det gælder både for installation af hardware og software
såvel som for opbygning af netværk samt test og implementering af
økonomisystemer.

OMEGA REVISION skiftede 1. januar 2001 navn til OMEGA SUPPORT, idet
forretningsområdet samtidig blev udvidet til også at omhandle EDB support
m.v.