Kontaktoplysninger

Fysisk adresse:

OMEGA SUPPORT
Brandelev Stationsvej 9
DK-4700 Næstved
Danmark

CVR-NR 1530 4693

Telefon: +45 4026 3695
Træffetid: man-torsdag 7-18, fredag 7-16

E-mail : info@omegasupport.dk

Vi er REKLAMEBESKYTTET jf. CVR-Loven. Enhver form for sælgerhenvendelse skal derfor ske i.h.t. denne lov. Overtrædelse medfører anmeldelse jf. CVR-Lovens §19 og 22.